Pare Nostre

PARE NOSTRE

Pare nostre, Pare i Mare nostre
que esteu en el cel; que esteu dins de tota persona, enmig nostre, dels grups, de la societat i la natura,
sigui santificat vostre nom; sigui valorada i reconeguda la vostra identitat d’ Amor i de Vida,
vingui a nosaltres el vostre Regne; que es vagi fent realitat en nosaltres, l’àmbit de la pau, la justícia i la llibertat,
faci’s la vostra voluntat faci’s la vostra voluntat de donar vida, d’alliberar i de fer feliços a tothom
així a la terra com es fa en el cel. ací i ara i a tot l’univers
El nostre pa de cada dia El nostre pa de vida, la nostra capacitat d’estimar i de rebre amor,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui; doneu-nos-el Senyor el dia d’avui
i perdoneu les nostres culpes, i perdoneu els nostres egoismes ,mentides, odis i injustícies i danys als altres,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors; doneu-nos força i llum per perdonar als nostres germans i germanes
i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, i ajudeu-nos a evitar seguir les tendències violentes, manipuladores i opressores,
ans deslliureu-nos del qualsevol mal. ans deslliureu-nos doncs de qualsevol mal