ELS PROFUNDS CANVIS EN L’ÀMBIT DE LA FAMÍLIA I DE LA JOVENTUT

ELS PROFUNDS CANVIS EN L’ÀMBIT DE LA FAMÍLIA I DE LA JOVENTUT

EXPOSICIO: 

1.Canvis en la nostra societat que influeixen en les famílies i els joves

 • Globalització econòmica, política i cultural
 • Del benestar econòmic material (consumisme, estat del benestar), a la crisi, i manca d’alternatives al sistema capitalista
 • De la dictadura a una societat democràtica, que descobreix les imperfeccions de la mateixa i es desafecta
 • D’un centralisme a unes autonomies sense sortida
 • D’un monopolisme cultural, religiós, ètic a una societat pluralista (en la ètica, les filosofies de la vida, les religions i “para religions”, bricolage religiós…)
 • D’uns mitjans precaris a les noves tecnologies, xarxes socials, i grans medis de comunicació (negocis) de gran influència en la informació, pensament, ciència, comportaments…
 • D’una cristiandat amb una valors tradicionals (família, autoritat, obediència, submissió, Déu, tradició…) a un sistema liberal modern on premia la llibertat individual, la raó científica i pragmàtica, el progrés, el pluralisme la tolerància, l’experiència personal, l’estètica, el plaer…

2. Canvis en la família

   Tipus de canvis:

 • En la seva construcció
 • El tipus d´aparellament
 • En la seva mida o magnitud
 • En la composició familiar
 • En la seva estructura
 • En el tipus de contracte
 • En les seves funcions
 • En la forma d´educar els fills,
 • En el tipus de fills:
 • En la seva evolució:
 • En la nova distribució del temps entre la dona i l’home i en el paper de la dona,
 • En el tipus de família:
 • En el tipus de persones que la formen
 • Les possibilitats de contracepció i de decidir el quan i quants dels naixements
 • En les relacions exteriors a la família

  Dificultats i debilitats

 • Molta diversitat de tipus de família
 • Masses canvis?
 • Com educar? Com vincular a la societat? Com posar límits?
 • Puntal de la societat?
 • Té molts competidors socialitzadors i que volen ser puntals.

Fortaleses

 • La institució i el grup familiar és fort
 • Afronta bé els canvis
 • No hi ha alternativa per la reproducció, cria, educació…
 • Influeix molt en la psicologia i educació de les persones.
 • Es el lloc de base, on s’aprèn a viure, a relacionar-se, a estimar, a conèixer i depèn de com sigui anirà bé o malament.

Noves Oportunitats

 • Lloc on dialogar, debatre…la influència dels altres agents…
 • Família en sentit ampli
 • Relació intergeneracional
 • Relació amb altres famílies
 • Relació amb altres realitats humanes i socials…

 

3.Canvis en la joventut

 Introducció

 • Entre els joves hi ha de tot
 • Imatge ambivalent del jove: prestigiat, valorat (tothom vol ser jove, volem tenir joves al costat…) i a la vegada és el que no compleix, irresponsable, “gamberret”, toxicòman…i no els volem a prop, no els aguantem, o no els deixem actuar, ser en els nostres entitats…
 • Moltes de els actituds dels joves d0avui són semblants a les dels joves de sempre: s’estan fent biològicament, psicològica i espiritual.
 • Imiten en general als adults i no són tant diferents que nosaltres.
 • Hi hagut una ruptura cultural que els fa semblar i en moltes coses ser diferents.
 • Són d’aquest món i prenen l’escala de valors de la cultura dominant en general segregada per les xarxes, internet, televisió…
 • Hi ha joves més crítics, que actuen, volen transformar la realitat
 • La societat necessita de la seves capacitats innovadores, àgils, de facilitat per l’acceleració dels canvis (sobre tot tecnològics, i dels mitjans de comunicació)
 • Es pot veure com les grans temptacions del diner, el poder i el prestigi, en els joves són ateses satisfetes, relacionades amb les grans necessitats materials, d´identitat, de comunicació i afecte, d´acció i projecció, pels grans poders econòmics, polítics i culturals del nostre món, per així respondre de forma manipulada a les aspiracions dels joves i de tots.

Valors que els pesen

 • Individu
 • Llibertat personal
 • Consum
 • Noves tecnologies
 • Raó pragmàtica
 • Experiència personal
 • Estètica
 • Recerca
 • Esport, cos…
 • El progrés.
 • La història i la relativització.
 • El Pluralisme.

Dificultats i debilitats

 • Dissocialitat
 • Fragmentació de la vida
 • Presentisme-No passat-no futur.
 • Individualisme
 • Poc esperit crític
 • Benestar (segons capes socials): comoditat, cotó fluix…
 • Incertesa de futur
 • Manca de relacionar fets, conceptes, humanisme…
 • Addiccions i cultes
 • Acommodaticis, liquidesa, respecte-tolerància, tenen antenes…
 • Agressivitats
 • Problemes psicològics
 • ..
 • El buit cultural i religiós

Fortaleses

 • Generació nascuda en democràcia
 • Saber estar en pluralitat
 • Obertura, transparència
 • Disponibilitats
 • Agilitat mental
 • Facilitat pels canvis
 • Facilitat per els noves tecnologies

Noves oportunitats

 • La recerca de la identitat
 • La comunicació
 • L’acció, el projecte
 • La recerca espiritual i religiosa
 • Recerca de nous tipus d’acció social

Itinerari religiós

 • Ha d´estar incrustat en la realitat, en la història de cada vida personal, en l´experiència…
 • Trets:

.-.Es plural segons família, escola, grup, moviments…

.-.Es processual amb dubtes…

.-.Està condicionat pel buit cultural, religiós, ètic..

.-. Està i conviu en un mercat obert, plural religiós…

 

 • Passa de la infància, per la joventut per arribar a la maduresa.
 • La fe cristiana ha de respondre a les recerques :

.-.D´identitat, oferint que som Fills/es de Déu i germans/es.

.-.De comunicació, afecte i grup: oferint la comunitat cristiana, com lloc de compartir                      la fe, la vida…

.-.D´acció i de projecció, oferint accions transformadores en la societat en la línia del                       Regne, oferint Festa…

.-.D´espiritualitat , de referències, de sentit, de motivació profunda en la vida…